ΤΜΗΜΑΤΑ

JUNIOR ΤΜΗΜΑΤΑ : 3,5 ΕΤΩΝ ΈΩΣ 6 ΕΤΩΝ

 ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (KIDS) : 7 ΕΤΩΝ ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ

ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (TEENS) : 12 ΕΤΩΝ ΈΩΣ 14 ΕΤΏΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ (ADULTS) : 15  ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ